TERMENI ȘI CONDIȚII

Mulțumim pentru utilizarea serviciilor SMS NEWSLETTER.
Te rugăm să citești acest document cu atenție. Prin folosirea serviciilor SMS NEWSLETTER sau prin crearea unui cont pe site, ești de acord cu Termenii și condițiile („Termenii de utilizare” sau „Acordul”) descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală. Un contract între tine și noi. Vom începe să definim câteva noțiuni care să te ajute să înțelegi prezentul Acord. SMS NEWSLETTER („SMS NEWSLETTER” sau „Serviciul”) este un serviciu de sms oferit prin intermediul URL-ului https://www.smsnewsletter.ro (pe care îl definim „site”) care îți permite să creezi, să administrezi și să trimiți newslettere SMS (fiecare mesaj fiind numit în continuare „sms”) către diverși destinatari individuali. SMS NEWSLETTER este deținută și administrată de către Societatea SPARK CODE SRL, o societate cu răspundere limitată de naționalitate română, având sediul social în Craiova, Bld. 1 Mai, nr. 17, bl. M12, ap. 13, Județ Dolj, înregistrată la ONRC sub nr. J16/1307/22.05.2017, având CUI 37624941, denumită în continuare „Societatea” , „noi” sau „SMS NEWSLETTER”. SMS NEWSLETTER are angajați, colaboratori externi și reprezentanți („Echipa noastră” sau „Echipa”). Fiind client al Serviciului sau reprezentant al unei entități care este client al Serviciului vei fi denumit în continuare „Membru” sau „Tu”.
Acești Termeni de Utilizare („Termenii”, incluzând „Politica de confidențialitate” și „Politica de utilizare”) descriu modalitățile în care îți este permis să folosești SMS NEWSLETTER și care sunt obligațiile și drepturile noastre față de tine ca Membru. Dacă ai întrebări despre Termeni, așteptăm să ne contactezi.

CONTUL

1. Eligibilitate

Pentru a putea utiliza SMS NEWSLETTER, trebuie:
1. să ai peste 18 ani sau să ai capacitate deplină de exercițiu;
2. să finalizezi procesul de înregistrare;
3. să fii de acord cu Termenii și Condițiile;
4. să ne furnizezi informații de contact reale, complete și actualizate.
Folosind SMS NEWSLETTER, declari pe propria răspundere, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, că îndeplinești toate condițiile de mai sus și că nu vei folosi SMS NEWSLETTER într-o manieră care să încalce legislația în vigoare. SMS NEWSLETTER poate refuza să furnizeze Serviciul, să închidă contul sau să schimbe condițiile de eligibilitate oricând.

2. TERMENII

Prezentul Acord intră în vigoare la data înregistrării pe site și își produce efectele pe tot parcursul utilizării Serviciului. Apăsarea butonului de accept înseamnă că ai semnat în mod oficial Acordul. Dacă te înregistrezi pe SMS NEWSLETTER reprezentând o companie, declari pe propria răspundere că acționezi în calitate de reprezentant al companiei.

3. ÎNCHIDEREA CONTULUI

Atât SMS NEWSLETTER, cât și Tu, avem dreptul de a înceta acest acord oricând și fără vreun motiv specific printr-o simplă notificare către cealaltă parte. Putem, de asemenea, să suspendăm Serviciul oricând.

4. MODIFICĂRI

Putem modifica oricând Termenii prin postarea Termenilor actualizați pe Website și/sau prin încunoștiințarea pe e-mail către ultima adresă de e-mail pe care ne-ai furnizat-o. Dacă nu îți închizi contul în termen de 10 zile de la notificare, noii Termeni vor intra în vigoare imediat și se vor aplica către orice utilizare trecută, prezentă sau viitoare. Putem să schimbăm Website-ul și Serviciile oricând.

5. CONTUL ȘI PAROLA

Ești obligat să îți păstrezi contul și parola confidențiale. Ești, de asemenea, responsabil pentru orice cont la care ai acces, indiferent dacă ești titular sau nu și indiferent dacă ești sau nu autorizat să îl folosești. Ești obligat să ne notifici de urgență cu privire la orice utilizare neautorizată a conturilor. Nu suntem responsabili pentru furtul sau spargerea parolei.

PLATA

Plata serviciilor noastre se realizează conform planurilor de pe site. Acestea pot fi schimbate și vă vom informa despre modificări prin afișare pe site și/sau prin informare pe e-mail.

DREPTURI

6. Drepturile noastre

Vei respecta drepturile noastre, care includ, dar fără a se limita la brevete, mărci, secrete comerciale și drepturi de autor.

7. Drepturile tale

Declari pe propria răspundere că ești autorul/proprietarul sau ai dreptul de a utiliza orice conținut din SMS.

8. Politica de confidențialitate

Colectăm și prelucrăm datele tale cu caracter personal conform Politicii de confidențialitate. Politica de confidențialitate este parte integrantă a prezentului Acord.

REGULI

9. Reguli generale

Promiți să respecți următoarele reguli:
1. Nu vei trimite „SPAM”. Prin SPAM înțelegem „trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate” conform definiției oferite de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.
2. Nu vei folosi baze de date închiriate sau cumpărate de la terți.
3. Vei respecta Politica de Utilizare, care este parte integrantă a prezentului Acord.
SMS NEWSLETTER nu permite conturilor să promoveze sau să incite la ură, vătămare, discriminare, amenințare sau șantaj. Ne rezervăm dreptul de a-ți suspenda sau închide contul dacă trimiți prin SMS următoare:
- Amenințări cu violența fizică, psihică sau emoțională;
- Conținut neadecvat incluzând, dar fără a se limita la hărțuire, intimidare, abuz, discriminare pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

10. Raportarea abuzului

Dacă ai o suspiciune că o altă persoană încalcă prezentul Acord, te rugăm să ne anunți de îndată. Dacă ai primit SPAM și ai suspiciunea că provine de la un utilizator SMS NEWSLETTER sau dacă ai suspiciunea că un utilizator SMS NEWSLETTER a trimis un SMS care încalcă drepturi de proprietate intelectuală te rugăm să raportezi echipei.

11. Respectarea legislației

Declari pe propria răspundere că nu vei folosi SMS NEWSLETTER într-o manieră care să încalce legislația în vigoare. Ești singurul responsabil de a determina dacă utilizarea Serviciilor SMS NEWSLETTER sunt în conformitate cu legislația, incluzând, dar fără a se limita la Legea comerțului electronic nr. 365/2002, Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea 158/2008 privind publicitatea înșelatoare și publicitatea comparativă, Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Directiva 95/46/CE, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice , Regulamentul (UE) 2016/679 privind privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Dacă ești localizat în UE sau trimiți SMS către persoane din UE, declari pe propria răspundere că, în vederea creării listei de numere de telefon, trimiterii de SMS-uri prin intermediul SMS NEWSLETTER și colectării informațiilor ca urmare a SMS-urilor trimise:
1. Vei descrie în mod clar cum plănuiești să folosești datele pe care le colectezi, incluzând utilizarea SMS NEWSLETTER. Vei obține consimțământ expres să trasferi datele către SMS NEWSLETTER pentru a fi prelucrate și te vei conforma Politicii de confidențialitate.
2. Te vei conforma cu toate reglementările, incluzând protecția datelor cu caracter personal, comunicațiile electronice și viața privată.
3. Vei colecta, stoca, prelucra și transfera datele cu caracter personal conform reglementarilor în vigoare privind protecția datelor.
4. Societatea noastră nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea punctelor 1-3 de mai sus și a legislației privind protecția datelor, iar tu eliberezi Societatea de orice revendicări și daune, cunoscute și necunoscute, inclusiv cheltuielile de judecată și onorariile avocaților, care survin sau sunt în legătură cu neconformarea cu legislația privind protecția datelor.

12. Răspunderea

Noi și echipa noastră nu vom fi responsabili pentru nicio daună indirectă, punitivă, specială sau consecventă, sub nicio formă, chiar dacă se bazează pe neglijență sau culpă gravă și indiferent dacă am fost informați despre posibilitatea acestor daune. Răspunderea noastră totală pentru toate reclamațiile cu privire la Serviciu în orice lună nu va fi mai mult decât ceea ce ne-ai plătit pentru Serviciu cu o lună înainte.
Nu suntem responsabili pentru comportamentul campaniilor de promovare, al website-urilor afiliate sau a altor membri.

13. Nu există garanții

Conținutul de pe site și serviciul este așa cum este. Aceasta înseamnă că nu furnizăm garanții de niciun fel, exprese sau implicite, incluzând dar fără a se limita la garanții de valabilitate, de bună-funcționare sau garanții pentru un anumit scop. Deoarece utilizatorii folosesc SMS NEWSLETTER din diverse motive și pentru scopuri, nu putem garanta că va satisface nevoile tale specifice.

14. Despăgubiri

Ești de acord să ne despăgubești pe noi și pe echipă de orice fel de pierdere, inclusiv onorariile avocaților care rezultă din orice reclamații pe care le faci. De asemenea, ești de acord să ne despăgubești și să ne menții inofensivi față de orice pierderi, inclusiv onorarii avocaților, care rezultă din afirmațiile unor terțe părți că tu sau cineva care folosește contul a făcut ceva care ar încălca legislația sau oricare dintre acești Termeni.

CLAUZE FINALE

15. Legea aplicabilă

Legislația aplicabilă oricăror neînțelegeri între părți este cea română.

16. Forța majoră

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea Serviciului, dacă intervine un caz de forță majoră. Forța majoră include, dar nu se limitează la, schimbări în legi sau reglementări, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice și acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

17. Notificarea privind încălcarea securității

În cazul unei încălcări a securității care te poate afecta pe tine sau pe oricine din lista ta de distribuire SMS, îți vom notifica de urgență încălcarea și îți vom descrie ceea ce s-a întâmplat. Dacă vă anunțăm că trebuie să transmiți aceste informații sau altele către alte persoane din lista dumneavoastră, veți face acest lucru urgent.

18. Notificări

Orice notificare transmisă ție este valabilă dacă este trimisă către ultima adresă de e-mail furnizată sau către adresa fizică pe care ne-ai furnizat-o.

ÎNTREGUL ACORD

Acești Termeni, Politica noastră de confidențialitate, Politica de utilizare, Politica privind protecția proprietății intelectuale și toți termenii suplimentari cu privire la care v-ați dat constituire Întregul Acord și reprezintă toate înțelegerile noastre trecute, prezente și viitoare. Orice Termeni suplimentari vor fi considerați încorporați în acești Termeni atunci când activați respectiva caracteristică. În cazul în care există un conflict între acești Termeni și Termenii suplimentari, cei din urmă vor avea prioritate.

Politică de confidențialitate

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să aveți acces, să actualizați, să rectificați, să restricționați, să ștergeți sau să modificați informațiile personale pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți contacta la contact@sparkcode.ro.

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM?

a) Informațiile pe care ni le furnizați voluntar
Când vă înregistrați pe site pentru a utiliza serviciile noastre, când utilizați serviciile noastre sau când efectuați plățile aferente serviciilor, ne contactați telefon sau pe e-mail sau comunicați cu noi în orice alt mod, ne dați voluntar informațiile pe care le colectăm. Aceste informații includ numele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, date privind contul bancar.
Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate în baza noastră de date.
Nu dezvăluim sau tranferăm informații către terți.
b) Informații pe care le colectăm automat
Când utilizați serviciile sau navigați pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul web. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.
c) Informații despre liste și SMS-uri
Când creați o listă de distribuire sau concepeți un SMS utilizând serviciile noastre, putem accesa datele din listă și informațiile din SMS.

ÎN CE SCOPURI COLECTĂM INFORMAȚIILE?

a) pentru crearea și mentenanța conturilor;
b) pentru facturare;
c) pentru a comunica cu dumneavoastră în vederea oferirii de suport pentru clienți;
d) în scop marketing, însă numai în situația în care v-ați dat consimțământul în prealabil. Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, puteți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail;
e) pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim.

TRASMITEM INFORMAȚIILE CĂTRE TERȚI?

Atâta timp cât nu ne este impus prin lege sau prin hotărâre judecătorească, nu transmitem datele către terți. Informațiile colectate sunt păstrate în siguranță în baza noastră de date.

CE DREPTURI AM?

Potrivit Legii 677/2001 și a Regulamentului (UE) 679/2016 aveți următoarele drepturi:
a) dreptul de acces;
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
b) dreptul la rectificare și ștergere;
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate.
c) dreptul la restricționarea prelucrării;
d) dreptul la portabilitatea datelor;
e) dreptul la opoziție;
f) dreptul de a vă adresa justiției;
g) dreptul de a nu fi supusă unui proces decizional automat.